Sabtu, 13 Februari 2010

PENYELIAAN PUSINGAN PERTAMA

JADUAL PENYELIAAN: Tarikh berikut cuma rancangan sahaja, belum tentu sayatunaikan kerana sering berlaku acara mengejut yang melibatkan waktu saya. Jika saya tidak menghubungi kamu 1-2 hari sebelum tarikh di bawah, kemungkinan besar berlaku pembatalan. Harap maklum.

06B0249 RAHIMAH BTE MOHD AZRI SM S.BOLKIAH
17hb
Rabu
4A
10.30
06B0254 ROSRANIZAH BTE PANTUN SM S.BOLKIAH
17hb
Rabu
4B
8.30
06B0804 NOOR AFINAH BINTI ABU SM S.BOLKIAH
Isnin 8hb Mac
9S2
10.30
06B0037 NORSANANI BTE HASSAN SM S.BOLKIAH
Isnin 8hb Mac
9A
11.30
06B0815 NUR NAJIBAH BINTI HJ MD ADAM SM S.BOLKIAH
Khamis 11hb Mac
9Sc1
9.00
06B0241 NORAZAH BTE TAMBIL SM TG MAYA
16hb
Selasa
7C
9.10
06B0832 SITI FAIRUZ BINTI MOHAMMAD MAHDINI SM TG MAYA
16hb
Selasa
7D
10.30

Rabu, 6 Mei 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 12 Pelajar B

Catatan Log dan Refleksi Kendiri
Pada minggu ini, saya telah menjalankan tugas seperti biasa. Dalam laporan ini, saya hanya menyatakan mengenai mata pelajaran Kesusasteraan Melayu sahaja. Sebagai contoh, pada hari isnin minggu lepas (27 Mei 2009), saya telah mengajar tentang proses menyediakan bahan-bahan slaid (sila lihat lampiran 1). Isi kandungannya ialah mengenai Sinopsis, Peristiwa-peristiwa penting dan Plot yang berkaitan dengan Cerpen Anak-anak Tasim Jali. Pelajar telah dibimbing untuk menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dengan menggunakan komputer riba yang berjenama Mac. Hal ini disebabkan oleh kewujudan komputer riba berjenama ini semakin meningkat pada setiap sekolah menengah. Sebelum pengajaran bermula, pelajar terlebih dahulu didedahkan kepada beberapa istilah mudah yang berkaitan dengan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) agar pelajar dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Alhamdullilah pelajar dapat memahaminya dengan baik memandangkan perisian yang terdapat dalam komputer riba berjenama Mac ini hampir serupa dengan penggunaan perisian dalam komputer riba berjenis yang lain, sebagai contoh Acer, Dell,Vaio dan sebagainya. Lagipula, saya telah menyediakan beberapa langkah mudah untuk menggunakan perisian ini. Selain itu juga, melalui perisian ini, saya telah mendedahkan kepada pelajar cara-cara untuk mengisi isi kandungan slaid, ini termasuk cara-cara untuk menambah slaid yang baharu, pengisian teks-teks yang diperlukan di dalam slaid, menambah gambar-gambar serta video-video yang berkaitan dengan tajuk pelajaran, mengubahsuai corak latar bagi setiap slaid dan sebagainya. Untuk mendapatkan imej-imej dan klip video yang sesuai dengan persembahan slaid, saya telah mendedahkan pelajar tentang cara-cara untuk menyimpan, dan memuat turun bahan-bahan yang diperlukan tersebut daripada internet (iaitu sama ada menggunakan laman sesawang www.google.com ataupun www.yahoo.com bagi mendapatkan imej-imej tertentu, dan www.youtube.com untuk mendapatkan klip video). Walau bagaimanapun, cara-caranya cuma dijelaskan melalui verbal sahaja bukannya praktikal kerana pemuat turun yang diperkenalkan kepada pelajar (seperti www.tubeg.com, www.downloader.com dan www.hippo.com kurang berkesan melalui penggunaan komputer riba berjenis Mac ini. Hal ini terjadi kerana perisian yang diaplikasikan di dalam komputer riba ini adalah tulen, dan sukar bagi beberapa pemuat turun yang bukan asli (atau cetak rompak ) untuk menembusinya. Insyallah, hasil pembuatan persembahan slaid secara berkumpulan ini akan diadakan pada hari rabu, 6 Mei 2007.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 12 Pelajar E

Catatan Log
Pada minggu ke 14 ini, saya telah mendedahkan pelajar-pelajar saya bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu dengan menggunakan Microsoft Office word 2003 atau 2007 bagi membuat sinopsis bagi Antologi cerpen ‘Buat saja’ secara langsung. Bagi pelajar-pelajar saya yang berada dalam tingkatan 4A (Bahasa Melayu), aktiviti bahas telah dan ianya berlangsung dengan lancar sekali. Kesemua pelajar menunjukkan keyakinan yang sangat tinggi semasa aktiviti bahas sedang dilangsungkan. Pada hari khamis yang lalu iaitu 30 April 2009, kesemua pelajar yang berada dalam tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu telah mengikuti pertandingan drama atau teater yang telah dianjurkan oleh saya dan rakan-rakan saya (guru-guru pelatih). Beberapa sekolah menengah dari daerah Belait telah datang bagi menyaksikan pertandingan ini yang berlangsung pada sebelah petang. Alhamdulilah, pertandingan ini berjalan dengan lancar sekali dan telah membawa seribu kejayaan yang sangat memberangsangkan.

Refleksi Kendiri
Pelajar-pelajar menunjukkan minat yang sangat tinggi dalam penggunaan alat komputer, pekara ini terbukti apabila mereka kelihatan sangat berkeyakinan dalam menggunakannya. Aktiviti bahas juga sangat sesuai dengan tahap kemampuan pelajar-pelajar saya, memandangkan mereka dapat menjalankan aktiviti bahas dengan begitu sempurna. Dengan aktiviti drama yang telah diadakan, pelajar-pelajar menunjukkan komitmen yang sangat baik dan sikap bekerjasama jelas terpancar bagi setiap kumpulan. Pertandingan drama yang telah dianjurkan oleh kami telah membuka mata pihak sekolah bahawa mata pelajaran Kesusasteraan Melayu boleh dikaitkan dengan aktiviti drama dalam membantu memahami jalan cerita (cerpen atau Hikayat) malah ianya juga dapat melahirkan bakat atau potensi lakonan pelajar-pelajar di sekolah itu. Pertandingan drama ini telah menjadikan memori yang sangat indah bagi guru-guru dan juga pelajar-pelajar yang telah berpartisipasi dalam aktiviti drama ini.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 14 Pelajar A

Catatan Log

Pada hari Selasa bersamaan 28hb April 2009, saya telah mengajarkan tatabahasa iaitu tajuknya ialah perambahan Brunei. Sebelum saya memulakan pengajaran, saya menyediakan beberapa perkataan seperti ‘kikik’, ‘sasaban’, ‘tunggal’, ‘mulut’ dan sebagainya. Kemudian saya menerangkan bahawa setiap perkataan yang saya sediakan itu mempunyai hubungkaitnya dengan perambahan Brunei. Saya memulakan pengajaran saya dengan menerangkan dahulu apakah itu perambahan Brunei dan fungsinya dalam masyarakat Melayu Brunei. Setelah itu saya memberikan nota edaran kepada mereka. Sebagai aktiviti saya mengarahkan mereka sendiri untuk mencari makna perambahan Brunei yang telah saya sediakan dan saya hanya memberi pembayang maksud sahaja. Selepas pelajar dapat mencari makna perambahan Brunei, kemudian saya membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil iaitu tiga hingga empat orang dalam satu kumpulan. Selepas itu saya mengarahkan mereka untuk melakonkan dialog yang mengandungi maksdu perambahan Brunei. Sepanjang pengajaran saya pelajar agak aktif namun ada segelintir pelajar yang tidak memberi tumpuan.

Refleksi Kendiri
Sepanjang pengajaran saya, pelajar dapat mengikuti pengajaran dan objektif pelajaran saya tercapai. Namun semasa saya membahagikan pelajar kepada beberapa kumupulan kecil, terdapat sebilangan pelajar yang tidak memberi perhatian kerana mereka mengambil kesempatan untuk bercerita dengan rakan mereka dalam satu kumpulan yang mereka tentukan sendiri. Oleh itu saya berpendapat pada pengajaran saya akan datang, pembahagian kumpulan mestilah ditentukan oleh saya terlebih dahulu. Pada 30hb April, saya tidak dapat mengajar pelajar saya kerana ada latihan khas yang dibuat khusus untuk pelajar menengah atas 4D yang akan membuat pertandingan pada sebelah petang. Oleh itu saya terpaksa menunda pengajaran saya pada minggu yang akan datang.

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE 7 PELAJAR 8 SAINS 1

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE-7 PELAJAR 8 SC 1

31 MAC &1HB APRIL: Catatan log dan refleksi kendiri pada penggal kedua kali ini, saya menumpukan perhatian kepada kelas 8 SC 1. Pada minggu ini saya menagajarkan tatabahasa iaitu binaan dan susunan ayat (subjek dan predikat, pola ayat dasar, susunan ayat biasa dan ayat songsang), dan Kata Tugas (Kata Arah, Kata Perintah, Kata Seru, Kata nafi dan Kata Pemeri). Sewaktu mengajarkan binaan dan susunan ayat, guru menerangkan kepada pelajar subjek dan predikat beserta contoh, kemudian diterangkan lagi empat pola ayat dasar beserta contoh, dan seterusnya guru menerangkan ayat biasa dan ayat songsang beserta contoh melalui lcd projektor. Untuk memastikan kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang telah disampaikan, guru memberi tugasan mengisi tempat kosong dengan ayat-ayat yang sesuai mengikut frasa yang telah diarahkan dan menyatakan ayat-ayat mengikut frasa yang betul. Pada 1hb April, saya mengajarkan Kata Tugas. Tujuan saya mengajarkan Kata Tugas kepada pelajar supaya pelajar dapat menggunakan Kata Tugas dengan tepat mengikut fungsinya. Dalam induksi set, guru mengarahkan beberapa orang pelajar menutup pintu sebagai contoh yang paling mudah untuk memberi rangsangan kepada pelajar. Kemudian pelajar diterangkan terhadap arahan yang telah diberikan oleh guru sebentar tadi. Sebagai peneguhan dan penilaian, guru memberikan tugasan mengisi tempat kosong dan membina ayat mengikut Kata tugas yang diberikan.

PENILAIAN KENDIRI

Pada minggu ke-7 ini, saya amat berpuas hati terhadap pengajaran yang disampaikan kepada 8 Sc 1, hal ini kerana pelajar yang berada di dalam kelas ini mudah memahami pelajaran yang disampaikan dan kesemua mereka ini adalah pelajar yang memperolehi keputusan yang cemerlang sewaktu menduduki peperiksaan PSR. Justeru hal ini memudahkan guru menerangkan serta menyampaikan isi pelajaran kepada mereka. Ditambah lagi, hasil kerja yang diberikan amat memuaskan seperti tugasan kerja kelas dan kerja rumah dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh guru.

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE-8 PELAJAR 8 SC 1

7&8HB APRIL 2009: Pada minggu ke - 8 ini, guru mengajarkan Perambahan Brunei dan perihal ayat iaitu ayat Kata Tugas ( ayat arah, ayat perintah, ayat seru, ayat nafi dan ayat pemeri). Sebagai rangsangan kepada pelajar sewaktu mengajarkan Perambahan Brunei, guru bertanya kepada pelajar tentang Perambahan Brunei yang pelajar masih ingat sewaktu di menengah 1. Kemudian guru menerangkan beberapa Perambahan Brunei kepada pelajar beserta contoh melalui lcd projektor. Di samping itu, guru mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan Perambahan Brunei yang diterangkan oleh guru. sebagai pengukuhan guru memberikan soalan latihan iaitu mengisi tempat kosong dan membina ayat. Pada hari Rabu, guru mengajarkan perihal ayat kepada pelajar. Sewaktu mengajarkan perihal ayat Kata Tugas kepada pelajar, guru mengadakan aktiviti berkumpulan. Setiap kumpulan diarahkan oleh guru untuk membina ayat dengan menggunakan 5 Kata Tugas. Kemudian setiap kumpulan melantik ketua dan wakil kumpulan menulisnya di papan putih. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan.

PENILAIAN KENDIRI

Pada minggu ini, pelajar memberikan kerjasama sewaktu guru mengadakan aktiviti berkumpulan. Walau bagaimana pun, terdapat beberapa orang pelajar tidak aktif sewaktu guru bertanya tentang beberapa soalan terutama pelajar perempuan. Hal ini memang sudah diperhatikan oleh guru sewaktu mengambil alih kelas 8 SC 1. Namun hal ini dapat diatasi sewaktu guru mengadakan aktiviti berkumpulan. Pelajar memberikan kerjasama dengan ahli kumpulan.

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE-9 PELAJAR 8 SC 1

14&15HB April 2009: Pada minggu ini, saya mengajarkan meringkaskan karangan dan merumus. Sewaktu mengajarkan meringkaskan karangan teks syarahan, guru menerangkan secara ringkas panduan meringkaskan karangan kepada pelajar melalui lcd projektor. Pelajar diarahkan membaca dan memahami teks syarahan terlebih dahulu sebelum membuat ringkasan. Guru mengadakan aktiviti perbincangan bersama pelajar terhadap teks syarahan yang diberikan. Kemudian pelajar memberikan maklumat yang terdapat di dalam teks syarahan hasil perbincangan bersama ahli kumpulan. Pada 15hb April, saya mengajarkan merumus mengenai gambar rajah punca-punca berlakunya kebakaran. Saya mengadakan aktiviti berkumpulan sewaktu mengajarkan merumus gambar rajah supaya pelajar dapat berkongsi maklumat dan memberikan isi-isi rumusan yang berkaitan dengan gambar rajah. Setelah itu, setiap kumpulan memberikan salah satu punca-punca yang menyebabkan berlakunya kebakaran. Sebagai peneguhan, pelajar diberikan tugasan membuat rumusan berdasarkan isi-isi yang dibincangkan bersama ahli kumpulan.

PENILAIAN KENDIRI

Selama 9 minggu bersama pelajar 8 SC 1, saya bertambah yakin dan dapat memperbaiki kelemahan sewaktu mengajar di dalam kelas. Saya sudah mempunyai keyakinan mengawal kelas dengan baik dan pelajar juga memberikan kerjasama sewaktu guru mengarahkan membentuk kumpulan ketika mengadakan aktiviti berkumpulan. Memang tidak dinafikan bahawa tugas sebagai guru banyak cabaran dan dugaan terutama melayan karenah pelajar yang mempunyai berbagai latar belakang. Malah saya amat kagum dengan kemampuan salah seorang pelajar yang bukan penutur bahasa Melayu dapat bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu dengan baik.

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE-10 PELAJAR 8 SC 1

21&22HB APRIL 2009: Pada minggu ini, saya mengajarkan teks klasik kepada pelajar. sebagai bahan teks klasik, saya menggunakan Hikayat Panji Semirang sebagai bahan bacaan dan nota edaran kepada pelajar. Sewaktu mengajarkan teks klasik ini kepada pelajar, guru memberikan penerangan serta mengadakan perbincangan bersama pelajar tentang jalan cerita teks tersebut. Pada mulanya pelajar tidak memahami isi teks tersebut, namun setelah guru menyenaraikan watak-watak serta menceritakan lebih terperinci teks tersebut kepada pelajar, baharulah pelajar memahami teks yang diberikan. Guru mengadakan aktiviti berkumpulan untuk memberikan makna perkataan klasik yang dicondongkan di dalam teks. Pada hari Rabu , 22hb April saya mengadakan ujian topikal 1 penggal kedua kepada pelajar. Soalan yang diberikan kepada pelajar ialah tatabahasa dan Perambahan Brunei iaitu pelajaran pada minggu ke -7 dan ke- 8.

PENILAIAN KENDIRI

Mengajarkan teks klasik kepada tahun 8 adalah sesuatu yang mencabar kerana pelajar tidak terdedah kepada karya sastera sebelumnya. Mereka tidak memahami teks tersebut kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa klasik dan sukar bagi pelajar memahami jalan cerita tersebut. Namun setelah guru memberikan penerangan yang terperinci baharulah pelajar dapat memberikan rangsangan terutama beberapa perkataan klasik yang dicondongkan. Untuk memahami teks klasik ini memerlukan pemahaman yang dalam terutama bahasa klasik. Justeru, pelajar hendaklah didedahkan teks klasik sejak dari sekolah rendah lagi agar mereka menguasai kosa kata klasik. Manakala perperiksaan yang telah dijalankan, secara keseluruhannya markah pelajar kelas ini amat memuaskan dan tidak terdapat pelajar yang gagal dalam ujian tersebut.

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE-11 PELAJAR 8 SC 1

28&29HB APRIL 2009: Hari Selasa, saya mengajarkan Kata Hubung kepada pelajar. Sebagai induksi set, guru menggunakan teknik bercerita kepada pelajar dengan menggunakan Kata Hubung yang mudah dan sesuai sebagai rangsangan sebelum memulakan pengajaran. Kemudian pelajar ditanya oleh guru tentang kata yang digunakan oleh guru untuk mengabungkan ayat sewaktu becerita. Sebagai peneguhan, guru mengadakan aktiviti berkumpulan iaitu setiap kumpulan diarahkan membina ayat dengan Kata Hubung yang sesuai dan hasil perbincangan setiap kumpulan ditulis di papan putih. Pelajar juga diberikan tugasan mengisi tempat kosong dengan Kata Hubung yang sesuai di dalam buku latihan pelajar. Hari Rabu 29 hb April, saya mengajarkan lisan kepada pelajar iaitu Pantun. Sebagai induksi set, guru mendengarkan sebuah lagu yang bertajuk Joget Berbalas Pantun yang dinyanyikan oleh kumpulan Senario. Pelajar diarahkan oleh guru untuk menghayati lirik lagu tersebut dan kemudian bertanya lirik lagu tersebut. Lagu tersebut diselitkan dengan beberapa rangkap pantun jenaka yang berkaitan dengan tajuk yang disampaikan oleh guru. setelah itu menerangkan jenis-jenis pantun kepada pelajar.

PENILAIAN KENDIRI

Sewaktu mengajarkan pantun kepada pelajar, guru mengalami masalah iaitu lcd projektor tidak dapat ditayangkan atas sebab teknikal. Hal ini menyukarkan guru menayangkan jenis-jenis pantun beserta contoh. Namun untuk mengatasi masalah tersebut, guru menulis jenis-jenis pantun di papan putih. Disebabkan masalah ini, guru tidak dapat mengadakan aktiviti berkumpulan iaitu setiap kumpulan diarahkan membuat pantun serta mendklamasikan pantun.

CATATAN LOG DAN REFLEKSI KENDIRI MINGGU KE-12 PELAJAR 8 SC 1

5&6HB MEI 2009: Pada minggu ini guru mengadakan ujian topikal 2 penggal ke-2 kepada pelajar. soalan yang diberikan adalah mengenai soalan fahaman teks klasik dan teks cerpen dan juga surat kiriman rasmi iaitu membuat pesanan. 6hb Mei, saya mengajarkan Peribahasa jenis pepatah kepada 8 sains 1. Aktiviti yang diadakan ialah membuat kad secara berkumpulan. Pelajar dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menghasilkan sama ada kad jenis kalendar, penanda buku, tabong duit atau bingkai gambar yang mengandungi pepatah yang diajar oleh guru. kad yang dihasilkan akan didemonstrasikan sendiri oleh wakil kumpulan. Tugasan untuk menghasilkan kad ini memerlukan kreativiti para pelajar agar kad yang dihasilkan lebih menarik dan kreatif.

PENILAIAN KENDIRI

Setelah memberikan pelajar ujian topikal 2, guru mengharapkan agar pelajar mendapat markah yang baik serta pelajar dapat meningkatkan pencapaian mereka. Hal ini dapat dibuktikan pada ujian topikal 1 penggal 2 yang lalu iaitu kesemua pelajar 8 sains 1 mencapai keputusan yang amat memuaskan. Oleh itu, pada peperiksaan kali kedua ini saya berharap keputusan pelajar akan bertambah baik dan pelajar dapat mengekalkan prestasi mereka.

Isnin, 4 Mei 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 11, pelajar 4C

Catatan Log

Pada hari Khamis 30 April 2009, saya telah memasuki kelas 4C bagi mengajarkan Hikayat Awang Kamaruddin bab 9. Pada kali ini, pelajar dikehendaki untuk melakonkan jalan cerita dalam bab tersebut. Tugasan yang diberikan kepada pelajar ialah, saya telah mengarahkan pelajar untuk membuat skrip lakonan berdasarkan idea pelajar masing-masing seminggu yang lalu. Dalam aktiviti lakonan tersebut, saya telah memilih 4 orang pelajar untuk melakonkan watak Awang Kamaruddin, Dang Kasuma, Dang Kumala dan seorang pencerita. Lakonan yang dibawakan pada awalnya kurang berjaya kerana pelajar-pelajar berasa malu. Kemudian saya telah mengarahkan pelajar untuk melakonkan lagi sekali. Pada kali ini, saya telah memilih 2 orang pelajar, sementara dua orang pelajar lagi mahu melibatkan diri secara sukarela. Lakonan pusingan kedua ini, pelajar dapat melakonkannya dengan baik. Pelajar tidak berasa kekok ataupun malu, malah dapat mempelbagaikan gaya lakonan mereka. Aktiviti di dalam kelas ialah mengarahkan pelajar untuk menyenaraikan nama-nama watak dan latar tempat. Kemudian mengarahkan pelajar untuk menuliskan sinopsis bab 9 berdasarkan lakonan tadi dan mengarahkan pelajar untuk mencari dialog dan membuat soalan-soalan yang berkaitan dengan dialog yang dipilih. Kesemua aktiviti tadi dibuat secara berkumpulan.

Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya mahu bekerjasama dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan. Apa yang saya lihat, sesetengah pelajar saya mahu berlakon tetapi masih mempunyai perasaan kurang yakin dan malu. Manakala sesetangah pelajar yang lain berasa seronok apabila aktiviti berlakon dijalankan. Pelajar-pelajar dapat memberikan kerjasama dengan baik. Saya juga melihat bahawa, pelajar-pelajar dapat memamahi jalan cerita dengan lebih baik apabila aktiviti seperti lakonan dibuat. Hal ini adalah kerana mereka dapat membayangkan jalan ceritanya apabila mereka sendiri yang melakonkan babak tersebut. Saya berpendapat aktiviti seperti ini, dapat membantu pelajar untuk memahami jalan cerita dengan lebih jelas lagi. Walau bagaimanapun, saya dapati sesetengah pelajar kurang mahir menjawab soalan dialog terutama sekali soalan mengenai peristiwa sebelum dan selepas. Oleh itu, saya perlu membimbing mereka dan menunjukkan cara-cara menjawab soalan tersebut dengan lebih banyak lagi.

Selasa, 28 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 10, pelajar 7P2

Catatan Log

Pada hari Sabtu, 25 April 2009, saya telah memasuki kelas 7 bagi mengajarkan karangan rumusan. Pada kali ini, pelajar dikehendaki untuk merumus gambar rajah yang diberikan. Gambar rajah tersebut adalah mengenai kebakaran. Saya telah membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan untuk mencari isi tersurat dan tersirat. Setiap kumpulan akan berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing untuk sama-sama berkongsi idea atau pendapat masing-masing. Setiap kumpulan telah dipantau oleh saya sendiri, di samping membantu para pelajar untuk menuliskan isi tersurat dan tersirat. Setelah selesai, seorang wakil kumpulan akan membacakan hasil dapatan mereka. Sementara itu pelajar yang lain akan mencatat isi-isi yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Kemudian pelajar diarahkan untuk membuat sebuah rumusan berkenaan gambar rajah tersebut secara individu.

Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya mahu bekerjasama dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan. Pelajar saya dapat mencari dan menuliskan isi tersurat dan yang tersirat. Walau bagaimanapun, saya dapati sesetengah pelajar saya lemah membina ayat dengan betul. Manakala pelajar yang berbangsa Cina pula, sukar memahami bahasa Melayu. Mereka dapat membaca dengan betul tetapi kurang faham apa yang telah dibaca. Oleh itu, saya mesti memberi sepenuh perhatian agar dapat membimbing mereka terutama sekali dalam memahami sesuatu yang dibaca.

Sabtu, 25 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 11 Pelajar E

Catatan Log
Pada minggu ke 12 ini, saya telah menggunakan projektor LCD bagi kdua-dua mata pelajaran yang telah saya sampaikan. Aktiviti berkumpulan dan pembentangan juga turut diadakan kepada para pelajar. Saya juga mengadakan aktiviti seperti menyanyi bersama dengan para pelajar dan menggunakan lirik lagu itu bagi tajuk mata pelajaran yang saya sampaikan (bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu). Kuiz soal jawab dan melihatkan video juga diadakan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu kefahaman. Guru turut mengajarkan cara untuk mencari informasi mengenai golongan-golongan kata dan juga menggunakan alamat laman web ‘www.youtube.com’ bagi mencari video yang berkaitan dengan tajuk pelajaran yang ingin disampaikan.


Refleksi Kendiri
Pelajar-pelajar menunjukkan minat yang mendalam bagi mencari beberapa informasi pelajaran dengan menggunakan laman web. Para pelajar dapat menggunakan dan mencari informasi dengan menggunakan internet dengan baik. Banyak informasi yang dapat mereka perolehi melalui internet. Pada masa akan datang, pelajar-pelajar akan didedahkan dan diberi peluang dengan menggunakan komputer atas meja dan sebagainya bagi meluaskan ilmu pengetahuan mereka dengan menggunakan alat yang serba canggih ini. Dengan terdedahnya pelajar-pelajar kepada penggunaan komputer ini, mereka akan dapat membuat segala tugasan dengan mudah dan lancar.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 11 Pelajar B

Catatan Harian dan Refleksi Kendiri
Pada minggu ini, saya telah menjalankan tugas saya seperti biasa. Cuma sebagai tambahan aktiviti, setiap petang iaitu biasanya pada hari isnin dan hari rabu, saya dan rakan-rakan mengadakan latihan drama/ teater bagi menengah atas 4 yang mengambil mata pelajaran Kesusasteraan Melayu sahaja. Saya sebagai wakil kepada pelajar MA 4B akan membawa drama/teater yang diserap daripada cerpen Anak-anak Tasim Jali. Lain pula halnya dari segi pengajaran saya dalam kelas, melalui laporan ini, saya hanya akan menjelaskan pengajaran dan pembelajaran MA 4B sahaja iaitu bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu. Dalam minggu ini, saya mengajar tajuk Hikayat Awang Kamaruddin (HAK : Bab 3), misalnya pada hari isnin lepas (20 April 2009), saya mengajar tentang sinopsis, dan peristiwa-peristiwa penting dalam bab 3 (Hikayat Awang Kamaruddin). Sebagai induksi set, saya menggunakan peta yang menunjukkan negeri indonesia (tengah), dan menggunakan peta ini untuk dikaitkan dengan bab 3. Hal ini kerana dalam bab 3 banyak menerangkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di negeri jawa (Indonesia). Setelah itu, saya menggunakan audio untuk memperdengarkan pelajar tentang sinopsis bab 3. Dari segi penggunaan audio seperti ini dapat membantu pelajar untuk memahami jalan cerita bab 3 terutama pelajar yang belum atau tidak habis membaca bab ini. Manakala, dari segi peristiwa-peristiwa penting, saya menggunakan kertas edaran yang berbentuk komik (sila lihat lampiran yang direka dalam versi PDF). Alhamdulillah, melalui penggunaan komik yang diisi dengan dialog-dialog penting yang pendek, aplikasi pelbagai bentuk kartun dan susunan jalan cerita dapat membantu pelajar memahami urutan peristiwa-peristiwa penting dalam bab ini dengan mudah. Lagi pula, kebanyakan pelajar menyukai bacaan yang berbentuk komik seperti ini. Sebagai aktiviti tambahan, untuk memastikan sejauh mana pelajar dapat memahami jalan cerita bab 3 ini dengan baik, saya menggunakan satu kertas foam yang berisi peristiwa-peristiwa penting. Pelajar-pelajar hanya diarahkan untuk mengisi tempat-tempat kosong bagi melengkapkan jalan ceritanya. Manakala, pada hari rabu lepas pula (22 April 2009) merupakan sambungan tajuk bab 3 dalam HAK. Dari peristiwa-peristiwa penting yang mereka pelajari sebelum ini dapat membantu pelajar untuk membuat plot cerita bab ini. Seterusnya, saya mengadakan kuiz untuk menguji kefahaman pelajar (bab 1 hingga bab 3). Pelajar-pelajar telah dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu Kump.Lamang Labai, Kump.Anggayan Damit, Kump.Raja Muda Indera Bongsu, dan Kump.Awang kamararuddin. Alhamdulillah, kuiz ini dapat berjalan dengan lancar dan pelajar dapat menjawab dengan betul.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 13 Pelajar A

Catatan Log
Pada hari Selasa bersamaan 21hb April 2009, saya telaha mengajarkan pelajar-pelajar saya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu iaitu tatabahasa bagi kata tugas. Sebelum memulakan pengajaran sebagai induksi set saya menayangkan video pendek bagi kata perintah, kata seru, kata penegas dan kata nafi. Setelah itu saya bertanya kepada pelajar saya apakah yang mereka tahu dari segi pengunaan ayat yang dipakai. Setelah mereka dapat mengenal pasti jenis kata ayat yang digunakan, kemudian saya bertanya lagi apakah fungsi kata perintah, kata nafi, kata seru dan penegas dalam perbualan seharian.Selepas itu saya mengarahkan mereka untuk melakonkan satu adegan yang menggunakan kata perintah, kata seru, kata penegas dan kata nafi. Sebagai latihan, saya mengarahkan pelajar untuk membina ayat yang mengandungi kata tugas yang saya ajarkan.
Pada hari Khamis bersamaan 23hb April, saya mengajarkan bagi tajuk meringkaskan karangan cereka. Sebagai induksi set, saya menyediakan satu ayat yang panjang kemudian saya mengarahkan mereka untuk meringkaskan menjadi satu ayat pendek. Selepas itu saya mengedarkan kertas edaran yang mengandungi karangan cereka pendek. Selepas itu saya mengarahkan mereka untuk meringkaskan karangan dalam satu perenggan sahaja.
Refleksi Kendiri
Sepanjang pengajaran saya, saya menggunakan alat bantu mengajar Lcd projector dan saya berpendapat dengan penggunaan Lcd projector sememagnya banyak membantu saya dalam mencapai objektif pengajaran. Namun kawalan kelas juga harus saya pertingkatkan lagi dengan membahagikan pelajar saya kepada kumpulan yang lebih kecil lagi.

Khamis, 23 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 9, pelajar 4C

Catatan Log

Pada hari Selasa, 14 April 2009, saya telah memasuki kelas 4C bagi mengajarkan Antologi Sajak Cermin Diri yang bertajuk Ayahku. Saya telah bertanya pelajar saya, siapa di antara mereka masih mempunyai seorang ayah dan apakah pengorbanan yang telah mereka lakukan terhadap ayah mereka selama ini. Di samping itu saya juga telah menunjukkan beberapa gambar seorang ayah kepada pelajar. Setelah itu, saya mendengarkan deklemasi sajak Ayahku melalui slaid powerpoint. Aktiviti yang dijalankan ialah saya telah membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan untuk sesi perbincangan mengenai bentuk sajak Ayahku. Kumpulan A akan membincangkan mengenai rangkap dan nama baris sajak, manakala kumpulan B akan mencari suku kata yang panjang dan pendek, sementara kumpulan C pula akan mencari rima akhir sajak dan kumpulan D akan menyatakan jenis sajak Ayahku. Setelah selesai seorang wakil kumpulan akan menuliskan jawapan mereka di atas papan putih dengan menggunakan ayat yang lengkap.latihan di dalam kelas pula ialah menjawab soalan mengenai aliran sajak Ayahku.


Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya mahu bekerjasama dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan. Pelajar saya dapat menuliskan jawapan mereka mengenai bentuk sajak dan juga aliran sajak. Tetapi walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar saya kurang mahir dalam membina ayat. Apa yang saya perhatikan ialah pelajar saya dapat menjawab secara lisan dengan betul tetapi lemah dalam penulisan. Jadi, saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu pelajar saya terutama sekali dalam cara menjawab soalan dengan menggunakan binaan ayat yang betul.

Ahad, 19 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 10 Pelajar B

Catatan Harian dan Refleksi Diri
Dalam minggu ini, saya mengajar seperti biasa. Akan tetapi saya telah mengubah serba sedikit kaedah pengajaran dan pembelajaran saya iaitu misalnya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Dalam laporan ini, saya hanya menjelaskan mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu (Menengah Atas4Sci1) sahaja. Sebagai contoh, pada hari isnin lepas (13 April 2009), saya telah mengajar tajuk yang berkaitan dengan perbahasan. Tujuan saya mengadakan perbahasan ini ialah untuk membantu pelajar mencari isi-isi yang diperlukan dalam karangan dan seterusnya meningkatkan keyakinan pelajar. Tajuk karangan/ perbahasan yang bakal diadakan pada esok hari, sabtu iaitu bersamaan dengan 18 April 2009 ialah ‘Kewujudan tempat-tempat lawatan seperti muzium kurang mendapat perhatian daripada pendatang asing’, bahaskan kenyataan ini. Seperti yang telah dirancang sebelumnya, saya telah mencipta tajuk ini kerana saya pernah mengadakan lawatan ke muzium bersama dengan pelajar-pelajar MA 4Sci1 sebelum ini iaitu pada 09 April 2009 (Khamis) minggu lepas agar mereka dapat menimba pengalaman dan pengetahuan mengenai muzium. Dalam proses mengadakan perbahasan ini, saya telah mengajak pelajar melayari internet (di bilik Teknologi Maklumat dan Komunikasi) dengan tujuan untuk membantu pelajar memahami format perbahasan yang sebenar iaitu melalui bantuan sedutan klip video perbahasan yang dimuat turun daripada laman sesawang www.Youtube.com berserta laman sesawang yang biasa digunakan untuk memuat turun klip video yang diperlukan jika ada. Selain itu juga, saya telah menyediakan senarai alamat (address) mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan tajuk perbahasan/ karangan. Pembahagian kumpulan perbahasan juga telah saya sediakan agar pelajar dapat membuat persediaan pada esok hari. Dua kumpulan terdiri daripada Pencandang (iaitu Kumpulan A dan Kumpulan B), dan dua kumpulan yang lain terdiri daripada Penyanggah (iaitu Kumpulan C dan Kumpulan D). Pada hari esok, perbahasan yang dijalankan ialah antara Kumpulan A dan Kumpulan C, serta Kumpulan B akan bertemu Kumpulan D. Walau bagaimanapun, saya mengakui terdapat beberapa kesilapan yang telah terjadi, sebagai contoh, sambungan internet kurang memuaskan kerana terdapat banyak komputer atas meja yang disambungkan dengan internet. Dengan demikian, pada masa akan datang, jika saya masih menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sama, saya seharusnya menyediakan komputer dalam bilangan yang terhad agar mudah untuk digunakan. Selain itu juga, saya seharusnya memuat turun klip video perbahasan lebih awal agar pelajar dapat melihat keseluruhan format dengan lebih lengkap.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 10 Pelajar E

Catatan Log
Pada minggu kesepuluh ini, saya mengadakan aktiviti kuiz soal jawab dan juga aktiviti bisik berantai kepada pelajar-pelajar Bahasa Melayu saya. Beberapa keping gambar juga turut dilihatkan kepada pelajar-pelajar bagi membezakan kedua-dua gambar itu bagi tajuk pelajaran membezakan makna. Dengan mengadakan aktiviti bisik berantai di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu ini telah menimbulkan minat pelajar-pelajar bagi mengikuti aktiviti yang baharu pertama kali dicuba oleh mereka. Pada hari khamis yang lalu iaitu pada 9hb April 2009, saya dan guru-guru pelatih telah mengadakan lawatan ke Muzium bagi menimba ilmu yang baharu untuk berkongsi bersama dengan pelajar-pelajar saya 4A (Bahasa Melayu). Pelbagai alat-alat atau barang lama telah diletakkan di dalam muzium itu sebagai barang yang sangat berharga supaya ianya tidak pupus begitu sahaja.

Refleksi Kendiri
Pada pengajaran yang lalu bagi ‘membezakan makna’ telah tercapai objektifnya memandangkan pelajar-pelajar dapat menjawab kuiz dan juga aktiviti bisik berantai dengan lancar sekali. Pada induksi set, saya telah menunjukkan beberapa keping gambar yang melihatkan perbezaan makna bagi kedua-dua gambar itu. Manakala lawatan yang telah diadakan di muzium itu memang banyak membantu minda para pelajar untuk berfikir secara luas dan mendalam. Lawatan itu boleh dijadikan sebagai pengalaman dan bahan yang sangat berguna sebagai contoh dalam menulis karangan dan sebagainya.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 11 Pelajar E

Catatan Log
Pada minggu ke-11 ini, saya telah dilantik sabagai ahli jawatan kuasa bagi perlawanan ‘Netball’ yang akan berlangsung pada 20 April 2009. Setiap hari isnin dan rabu petang (2.00 petang hingga 4.00 petang) latihan drama atau teater diadakan dan dikendalikan oleh guru-guru pelatih. Bagi mata pelajaran sastera, saya telah memberikan lirik lagu yang mempunyai kaitan dengan tajuk yang saya sampaikan iaitu sajak ‘Engkau Bagai Dalam Sangkar’. Manakala bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, saya telah mengajarkan kepada para pelajar dengan menggunakan internet bagi mencari informasi mengenai ‘Kebaikan dan keburukan telefon bimbit’ dan juga mengajarkan mereka menggunakan ‘Microsoft Office Publisher 2003 atau 2007’ bagi membuat brosur. Brosur itu perlu mengandungi ‘Kebaikan dan keburukan telefon bimbit’ yang perlu dihasilkan oleh setiap kumpulan. Pada sabtu (18 April 2009), guru mengadakan forum bagi tajuk ‘Wajarkah penggunaan telefon bimbit ditegah disekolah’ dan para pelajar juga diarahkan untuk mempromosikan brosur mereka di hadapan guru.

Penilan Kendiri
Pada pengajaran yang lalu, saya telah menggunakan bilik ICT bagi menyampaikan pengajaran tentang ‘Kebaikan dan keburukan telefon bimbit’. Para pelajar dapat mencari beberapa informasi tentang ‘kebaikan dan keburukan telefon bimbit’ dengan menggunakan beberapa alamat laman web yang telah diberikan oleh saya kepada mereka. Brosur juga dihasilkan dengan menggunakan ‘Microsoft Office Publisher 2007’ yang mengandungi tajuk ‘Kebaikan dan keburukan telefon bimbit’. Pada hari sabtu yang lalu (18 April 2009), forum telah berjalan dengan lancar dan baik sekali. Tajuk bagi forum yang dibincangkan oleh mereka ialah ‘Wajarkah penggunaan telefon bimbit ditegah di sekolah’. Pelajar-pelajar dalam setiap kumpulan memberikan kerjasama dan idea yang sangat bernas memandangkan tajuk ini mempunyai kaitan dengan isu-isu semasa yang sering mereka perkatakan. Para pelajar juga meminta saya mengadakan bahas pada pelajaran yang akan datang, memandangkan mereka sangat meminati aktivti sedemikian.

Selasa, 14 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 8, pelajar 4C

Catatan Log

Pada hari Khamis, 9 April 2009, saya telah memasuki kelas 4C bagi mengajarkan novel Pengabdian bab 1 bahagian 6. Saya telah mengarahkan pelajar untuk membuat sinopsis cerita secara ringkas kemudian menceritakan isi cerita yang terdapat dalam bab 1 bahagian 6. Para pelajar dapat menceritakan sinopsis cerita tersebut. Setelah itu saya telah mengadakan kuiz berkumpulan. Soalan-soalan yang diajukan ialah mengenai watak-watak, latar tempat, latar masa dan soalan konteks. Tujuan saya mengadakan kuiz ialah untuk mengetahui sama ada pelajar dapat memahami keseluruhan cerita bab 1 bahagian 6 ataupun tidak. Rata-rata pelajar saya dapat menjawab soalan kuiz yang telah diberikan. Pelajar-pelajar saya bergiat aktif semasa sesi kuiz berkumpulan dijalankan.

Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya mahu bekerjasama dalam menjayakan aktiviti yang dijalankan. Apa yang saya perhatikan, pelajar saya berasa seronok apabila aktiviti tersebut diadakan. Saya berpendapat bahawa aktiviti seperti ini dapat menguji kefahaman pelajar dan dapat mnguji minda pelajar, terutama sekali soalan konteks. Pada masa akan datang saya akan cuba menggunakan aktiviti seperti ini dengan mempelbagaikan cara-cara membuat kuiz.

Ahad, 12 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 9 Pelajar E

Catatan log

Pada hari Selasa bersamaan 6hb April 2009 , saya telah memasuki kelas tahun 7B untuk mengajarkan fahaman bagi petikan teks klasik. Sebelum memulakan pengajaran, saya telah telah menyediakan induksi saya dengan menyebut dua orang nama pelajar untuk membuat lakonan bagi dialog yang telah saya sediakan. Selepas itu, bagi pelajar yang lain pula saya akan menyoal tentang bahasa apa yang dilakonkan oleh rakan mereka itu tadi. Selepas itu barulah saya masuk kepada isi pelajar iaitu mengedarkan kertas edaran yang mengandungi petikan teks klasik. Saya mengarahkan mereka untuk membaca petikan tersebut seorang demi seorang. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk menggariskan perkataan yang mereka tidak tahu maknanya. Aktiviti seterusnya ialah saya menyediakan alat bantu mengajar yang berupa kad manila yang dilekatkan di atas papan putih. Saya telah menyediakan perkataan yang mereka tidak tahu dan mengarahkan mereka padankan perkataan klasik ke dalam bahasa moden.

Refleksi kendiri
Sepanjang pengajaran saya, hampir semua pelajar saya dapat mengikuti isi pengajaran yang saya sampaikan. Walaupun memprosa klasik agak sukar untuk dipelajari,namun segelintir pelajar saya dapat memberi maksud yang diberikan. Latihan yang diberikan juga dapat disiapkan dengan lebih awal. Kawalan kelas juga kadang-kadang tidak dapat dikawal kerana mereka agak aktif dan hal ini membuatkan saya hilang kawalan untuk menengur mereka.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 8 Pelajar E

Catatan Log
Pada minggu kesembilan ini, saya telah mengadakan aktiviti lakonan tentang ‘Cakap Ajuk Dan Cakap Pindah’ kepada pelajar-pelajar Bahasa Melayu (4A) saya. Selain itu juga, kuiz soal jawab juga dijalankan dengan membahagikan para pelajar ini kepada dua kumpulan. Manakala tajuk pelajaran mengenai ‘Prosa Melayu Klasik’ telah saya sampaikan pada hari sabtu yang lalu. Saya melakukan dua aktiviti iaitu aktiviti secara individu dan juga aktiviti secara perkumpulan. Aktiviti secara individu iaitu dengan mengisi jawapan yang sesuai di tempat yang kosong dan juga aktiviti perkumpulan sebagai contoh perbincangan dan perbentangan. Pada hari selasa yang lalu iaitu 31hb Mac 2009, saya telah dijemput pada sebelah petang untuk mewakili kelab Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu Dan Melayu Islam Beraja bagi menjemput menengah 4 bagi mengikuti aktiviti yang kami adakan iaitu bahas, pidato dan juga drama. Pada hari rabu pula iaitu 1 April 2009, saya dan juga guru pelatih lain telah mengadakan perasmian drama atau teater bagi menengah 4 bagi para pelajar yang mengambil mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Idea ini telah dihasilkan oleh kami (guru-guru pelatih) dan dikendalikan oleh guru-guru pelatih bagi mata pelajaran kesusateraan Melayu. Pelajar-pelajar saya menengah 4C (kesusasteraan Melayu) telah memilih drama ‘Hikayat Awang Kamaruddin dalam bab 1’. Latihan diadakan setiap hari isnin dan rabu pada pukul 2 hingga 4 petang. Pertandingan drama ini akan berlangsung sama ada pada hari khamis iaitu 30 April 2009 atau hari sabtu iaitu 2 Mei 2009.

Refleksi Kendiri
Pada pengajaran yang lalu bagi ‘Cakap Ajuk Dan Cakap Pindah’, aktiviti lakonan yang dilakukan oleh dua orang pelajar saya telah menarik perhatian pelajar-pelajar lain. Kuiz soal jawab juga telah memberi semangat kepada mereka bagi memperolehi markah yang tinggi untuk mengalahkan kumpulan lain. Saya akan kerap mengadakan aktiviti sedemikian rupa bagi mendapatkan kesan yang positif dalam pengajaran dan pembelajaran mereka.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 9 Pelajar A

Catatan log
Pada hari Selasa bersamaan 31hb Mac 2009, saya telah memasuki menengah tahun 7B pada pukul 11:00 hingga 12:00 pagi. Saya telah mengajarkan tajuk merumuskan jadual bagi satistik kemalangan jalan raya di Brunei pada tahun 2003 hingga 2008. Sebagai induksi set, saya bertanya kepada pelajar saya adakah mereka pernah mengalami kemalangan jalan raya. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk bercerita di hadapan pelajar-pelajar yang lain. Selepas itu saya menyediakan alat bantu mengajar yang berupa ‘hard board’ yang menunjukkan satistik kemalangan jalan raya bermula pada tahun 2003 hingga 2008 dan punca-punca kemalangan jalan raya. Saya bertanya kepada pelajar saya pada tahun bilakah bilangan kemalangan jalan raya meningkat kematiannya dan yang terendah bilangan kematiannya. Kemudian saya menyebut nama pelajar saya secara rambang. Bagi pelajar yang disebutkan namanya, saya akan mengarahkan mereka untuk memilih soalan yang disediakandalam sampul surat. Dalam sampul surat, saya menyediakan lima perkataan. Pelajar akan memilih perkataan dan seterusnya akan membina ayat yang saya berikan. Tujuannya ialah untuk memastikan pelajar dapat membina perkataan dengan panjang dan mudah difahami. Seterusnya saya mengarahkan mereka untuk merumuskan jadual kemalangan mengikut arahan yang diberikan.
Pada hari Khamis bersamaan 2hb April 2009, saya telah mengajarkan mereka memprosa sajak ‘Penciptanya siapa?’. Sebagai induksi set, saya bertanya kepada pelajar saya apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Kemudian setiap pelajar akan menjawab soalan yang saya berikan mengikut pengetahuan mereka. Selepas itu saya mengarahkan seorang demi seorang untuk mendeklamsikan sajak dengan gaya dan sebutan yang betul. Selepas itu, saya menyebut nama pelajar untuk memberi maksud makna sajak yang telah dibacakan tadi. Setiap pelajar mengambil bahagian walaupun ada segelintir pelajar yang hilang konsentrasi kerana mengantuk.

Refleksi kendiri
Sepanjang pengajaran saya, hampir semua pelajar saya mengambil bahagian untuk menjawab soalan yang diberikan. Namun, malangnya ada segelintir pelaajr yang kurang memberi perhatian terhadap pengajaran saya. Oleh itu saya ingin mempelbagaikan lagi teknik pengajaran dan akitiviti saya dengan lebih menarik lagi untuk memupuk minat mereka. Saya akan mempraktikkan lagi aktitivi lisan dan pembentangan.

Ahad, 5 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 7, pelajar 4C.

Catatan Log

Pada hari Sabtu, 4 April 2009, saya telah memasuki kelas 7P2 bagi mengajarkan karangan yang bertajuk ‘tokoh yang dikagumi/diminati. Sebagai permulaan pengajaraan, saya telah menayangkan video kepada pelajar yang berkaitan dengan tajuk karangan tersebut. Tujuan menayangkan video adalah untuk memberikan sedikit idea atau gambaran tentang maksud tokoh kepada pelajar. Setelah menyangkan video, pelajar diarahkan untuk membuat peta minda untuk membuat rangka karangan. Peta minda itu disertakan dengan beberapa soalan seperti siapakah nama tokoh yang diminati, bilakah beliau dilahirkan, dimanakah tempat beliau dilahirkan, mengapakah beliau menjadi tokoh anda dan sebagainya. Setelah dipantau, ternyata pelajar-pelajar dapat membuat peta minda dan telah memilih nama-nama tokoh yang dikagumi serta menjawab beberapa pertanyaan yang disediakan. Setelah selesai membuat rangka karangan, pelajar diarahkan untuk mengarang karangan tersebut.

Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya dapat memberikan idea masing-masing. Mereka sering bertukar pendapat dan berkongsi idea mengenai tajuk karangan tersebut. Kelemahan pelajar saya ialah mengembangkan ayat apabila menulis karangan. Jadi saya harus mengambi berat akan hal ini dan berusaha membantu pelajar untuk membina dan mengembangkan ayat sedikit demi sedikit.

Jumaat, 3 April 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 8 Pelajar A

Catatan log
Pada hari Selasa bersamaan 31hb Mac 2009, saya telah memasuki menengah tahun 7B pada pukul 11:00 hingga 12:00 pagi. Saya telah mengajarkan tajuk merumuskan jadual bagi satistik kemalangan jalan raya di Brunei pada tahun 2003 hingga 2008. Sebagai induksi set, saya bertanya kepada pelajar saya adakah mereka pernah mengalami kemalangan jalan raya. Kemudian saya mengarahkan mereka untuk bercerita di hadapan pelajar-pelajar yang lain. Selepas itu saya menyediakan alat bantu mengajar yang berupa ‘hard board’ yang menunjukkan satistik kemalangan jalan raya bermula pada tahun 2003 hingga 2008 dan punca-punca kemalangan jalan raya. Saya bertanya kepada pelajar saya pada tahun bilakah bilangan kemalangan jalan raya meningkat kematiannya dan yang terendah bilangan kematiannya. Kemudian saya menyebut nama pelajar saya secara rambang. Bagi pelajar yang disebutkan namanya, saya akan mengarahkan mereka untuk memilih soalan yang disediakandalam sampul surat. Dalam sampul surat, saya menyediakan lima perkataan. Pelajar akan memilih perkataan dan seterusnya akan membina ayat yang saya berikan. Tujuannya ialah untuk memastikan pelajar dapat membina perkataan dengan panjang dan mudah difahami. Seterusnya saya mengarahkan mereka untuk merumuskan jadual kemalangan mengikut arahan yang diberikan.
Pada hari Khamis bersamaan 2hb April 2009, saya telah mengajarkan mereka memprosa sajak ‘Penciptanya siapa?’. Sebagai induksi set, saya bertanya kepada pelajar saya apa yang mereka lihat di sekeliling mereka. Kemudian setiap pelajar akan menjawab soalan yang saya berikan mengikut pengetahuan mereka. Selepas itu saya mengarahkan seorang demi seorang untuk mendeklamsikan sajak dengan gaya dan sebutan yang betul. Selepas itu, saya menyebut nama pelajar untuk memberi maksud makna sajak yang telah dibacakan tadi. Setiap pelajar mengambil bahagian walaupun ada segelintir pelajar yang hilang konsentrasi kerana mengantuk.

Refleksi kendiri
Sepanjang pengajaran saya, hampir semua pelajar saya mengambil bahagian untuk menjawab soalan yang diberikan. Namun, malangnya ada segelintir pelaajr yang kurang memberi perhatian terhadap pengajaran saya. Oleh itu saya ingin mempelbagaikan lagi teknik pengajaran dan akitiviti saya dengan lebih menarik lagi untuk memupuk minat mereka. Saya akan mempraktikkan lagi aktitivi lisan dan pembentangan.

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 9 Pelajar B

Catatan Log dan Refleksi Diri
Pada minggu ini merupakan minggu pertama selepas cuti penggal pertama persekolahan. Saya sebagai guru pelatih memulakan pengajaran saya seperti biasa pada minggu ini. Misalnya saya telah mula mengajar pada hari isnin lepas (30 Mac 2009) iaitu bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu (period 3 dan 4), dan Bahasa Melayu (period 7 dan 8), pada hari rabu lepas bersamaan dengan 1 April 2009 bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu (period 8 dan 9), dan pada esok hari (sabtu) iaitu 4 April 2009 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu (period 1 dan 2). Saya hanya mencatat pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Melayu sahaja dalam laporan ini. Sebagai contoh, pada minggu ini, saya lebih memfokuskan pada sajak Kau dan Aku. Pada hari isnin lepas, saya telah menyentuh tentang maksud, tema dan persoalan. Saya telah menggunakan beberapa gambar yang berkaitan dengan sajak sebagai induksi set dan alat bantu saya. Cara saya mengajar maksud kepada pelajar-pelajar ialah dengan menganalisis dari rangkap ke rangkap. Selain daripada itu juga, pendedahan kepada contoh-contoh dalam kehidupan sebenar dapat membantu pelajar-pelajar saya memahami sajak berkenaan. Saya telah berusaha sedaya upaya untuk membuat mereka berfikir dan cuba mengaplikasikannya dengan dunia realiti. Walaubagaimanapun, masa saya telah banyak terbuang dalam menyampaikan maksud ini, dan mungkin pelajar-pelajar saya kurang memahami cara untuk mencari tema dan persoalannya kerana faktor masa yang agak singkat. Dengan demikian, pada masa akan datang, saya akan berusaha untuk membahagikan masa dengan lebih tepat lagi, dan mengurangkan langkah-langkah pengajaran dalam persediaan mengajar saya. Manakala, pada hari rabu lepas, alhamdulillah cara pengajaran saya dapat mencapai objektifnya kerana pelajar-pelajar dapat memahami cara menganalisis bentuk sajak Kau dan Aku, serta cara untuk memprosanya dari rangkap ke rangkap dengan baik. Hal ini dapat saya lihat melalui soalan-soalan kuiz yang telah saya buat di akhir pengajaran saya. Soalan-soalan kuiz yang dibuat secara rambang kepada pelajar-pelajar dan bentuk soalan yang merangkumi keseluruhan sajak dapat membantu pelajar untuk mengimbas kembali hal yang telah mereka pelajari sebelum ini. Insyallah saya akan berusaha untuk memperbanyakkan lagi soalan-soalan berbentuk kuiz ini agar saya dapat mengetahui kefahaman mereka terhadap apa yang telah dipelajari.

Jumaat, 27 Mac 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 6, pelajar 4C.

Catatan Log

Pada hari Selasa 17 Mac 2009, saya telah mengajarkan sajak ‘Ketika Menjelang Tua’ kepada pelajar 4C. Saya telah menggunakan projektor LCD, untuk memaparkan slaid sajak. Saya mengarahkan pelajar untuk mendengarkan deklimasi sajak dan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan sajak tersebut. Gambar-gambar yang dilihatkan adalah supaya para pelajar dapat membayangkan suasana dan dapat memberikan maksud sajak mengikut kefahaman masing-masing. Kemudian saya telah membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan akan memberikan maksud satu rangkap sajak dan bentuknya sekali. Pelajar diarahkan untuk berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing. Setelah itu, setiap rangkap sajak akan dibentangkan oleh pelajar mengikut kumpulan masing-masing. Pelajar-pelajar menunjukkan sifat bekerjasama dan bersifat aktif melibatkan diri dalam aktivti berkumpulan. Latihan yang diberikan kepada pelajar ialah latihan menjawab soalan aliran sajak.

Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya bergiat aktif melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan. Pelajar saya mampu memberikan maksud sajak mengikut kefahaman masing-masing. Pada pendapat saya aktiviti seperti pembentangan ini amat perlu supaya dapat mengembangkan minda pelajar. pelajar-pelajar dapat menggunakan idea masing-masing dan sekaligus dapat berkongsi dengan rakan-rakan lain.

Rabu, 25 Mac 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 8 Pelajar B

Catatan Log

Pada minggu kelapan ini, kesemua pelajar-pelajar saya (menengah atas 4A dan menengah atas 4C) telah menduduki peperiksaan bagi semua mata pelajaran dan peperiksaan ini telah pun berakhir pada hari khamis yang lalu. Saya telah menghadiri majlis anugerah pelajar-pelajar cemerlang bagi peperiksaan PMB dan juga ‘O’ level untuk tahun 2008 yang telah berlangsung di Dewan Serbaguna di sekolah ini. Ucapan alu-aluan telah disampaikan oleh timbalan pengetua iaitu Cikgu Haji Mohammad Yusof sebagai pembuka tirai bagi majlis ini. Salah seorang pelajar juga telah dijemput untuk naik ke pentas bagi memberi beberapa patah perkataan sebagai motivasi dan kata-kata semangat kepada pelajar-pelajar lain yang turut hadir bersama ketika majlis ini sedang dilangsungkan. Kempen kebersihan juga turut diadakan bagi semua kelas di sekolah ini sebelum bermulanya cuti penggal pertama.

Penilaian Kendiri

Semasa majlis penganugerahan bagi pelajar-pelajar cemerlang dilangsungkan, saya telah mengambil beberapa tips yang boleh dijadikan sebagai panduan bagi pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan PMB dan juga ‘O’ level. Tips-tips itu telah saya ambil daripada salah seorang pelajar cemerlang yang patut dijadikan sebagai teladan. Tips-tips itu dapat dilihat seperti di bawah ini:
• Ulangkaji pelajaran setiap hari.
• Mengerjakan sembahyang lima waktu bagi yang beragama islam.
• Mengerjakan sembahyang sunat dan hajat.
• Mengambil perhatian di dalam kelas semasa guru memberi penerangan.
• Mengikuti kelas tambahan.
• Bersedia lebih awal.

Isnin, 23 Mac 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 7 Pelajar A

Catatan log

Pada hari Selasa bersamaan dengan 17hb Mac 2009, saya telah mengedarkan kertas soalan ujian kepada pelajar tingkatan tahun 7B. Saya hanya mengawas pelajar saya. Manakala pada hari berikutnya iaitu pada hari Khamis juga tidak banyak aktiviti kelas yang dilakukan memandangkan pelajar tidak belajar pada hari tersebut.

Refleksi kendiri
Saya tidak mengajarkan apa-apa mata pelajaran memandangkan peperiksaan bagi menengah atas 4D dan tahun 7B telah dijalankan.

Jumaat, 20 Mac 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 7 Pelajar B

Catatan Log dan Refleksi Kendiri
Pada minggu ke 7 ini merupakan sambungan bagi ujian pertama pelajar menengah atas empat dan juga pelajar-pelajar menengah yang lain. Saya memanfaatkan minggu ini untuk memeriksa kertas ujian pelajar-pelajar saya iaitu Bahasa Melayu 1 dan 2, dan juga kesusasteraan melayu. Sejauh ini, saya baharu selesai memeriksa kertas ujian Bahasa Melayu 1 dan markah yang saya berikan pada tahap paling baik ialah gred B (81%) dan tahap yang paling rendah ialah gred D (57%). Manakala, kertas ujian bagi Kesusasteraan Melayu pula, markah yang paling baik ialah gred B (77%) dan yang paling rendah ialah gred F (34%) . Dua orang pelajar kesusasteraan Melayu saya yang tidak lulus adalah disebabkan oleh kurangnya kefahaman pelajar-pelajar tersebut terhadap arahan soalan yang diberikan, dan pelajar juga kurang menguasai jalan cerita cerpen dan hikayat yang dipelajari. Dengan demikian, mengikut keputusan saya buat dan pengetahuan pelajar sebelumnya mengenai ‘denda’ yang akan diberikan terhadap pelajar-pelajar yang gagal ialah pelajar tersebut akan menjalani kelas tambahan bersama saya selama seminggu atau kurang, ini mengikut peningkatan prestasi pelajar. Selain itu juga, pada minggu ini (iaitu merujuk pada hari khamis kelmarin), saya telah ditugaskan untuk mengawal dan menyampaikan hadiah kepada Timbalan Pengetua untuk diberikan kepada pelajar-pelajar yang menerima hadiah tersebut. Penglibatan saya dalam acara ini dapat meningkatkan keyakinan diri saya untuk berhadapan dengan ramai orang di atas pentas (iaitu termasuk pelajar-pelajar tingkatan 3 dan 5, guru-guru yang bertugas dalam acara tersebut, dan ibu bapa bagi pelajar-pelajar cemerlang yang menerima hadiah berkenaan). Insyallah saya akan mula bertugas seperti biasa pada 30 Mac 2009 (Isnin).

Khamis, 19 Mac 2009

Catatan Log dan Refleksi Kendiri 6, pelajar 4C.

Catatan Log

Pada hari Selasa 17 Mac 2009, saya telah mengajarkan sajak ‘Ketika Menjelang Tua’ kepada pelajar 4C. Saya telah menggunakan projektor LCD, untuk memaparkan slaid sajak. Saya mengarahkan pelajar untuk mendengarkan deklimasi sajak dan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan sajak tersebut. Gambar-gambar yang dilihatkan adalah supaya para pelajar dapat membayangkan suasana dan dapat memberikan maksud sajak mengikut kefahaman masing-masing. Kemudian saya telah membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. Satu kumpulan akan memberikan maksud satu rangkap sajak dan bentuknya sekali. Pelajar diarahkan untuk berbincang dengan ahli kumpulan masing-masing. Setelah itu, setiap rangkap sajak akan dibentangkan oleh pelajar mengikut kumpulan masing-masing. Pelajar-pelajar menunjukkan sifat bekerjasama dan bersifat aktif melibatkan diri dalam aktivti berkumpulan. Latihan yang diberikan kepada pelajar ialah latihan menjawab soalan aliran sajak.

Refleksi Kendiri.

Sepanjang sesi pengajaran berlangsung, pelajar saya bergiat aktif melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan. Pelajar saya mampu memberikan maksud sajak mengikut kefahaman masing-masing. Pada pendapat saya aktiviti seperti pembentangan ini amat perlu supaya dapat mengembangkan minda pelajar. pelajar-pelajar dapat menggunakan idea masing-masing dan sekaligus dapat berkongsi dengan rakan-rakan lain.